CROSKAT - Hrvati u Austriji i u Slovačkoj

  Prikgranični projekt u programu Europske Unije za europsku teritorijalnu suradnju (ETZ).
  Dobro došli pri CROSKAT!
  CROSKAT je projekt, koga peljadu Gradišćanski Hvati iz Austrije i Slovačke.
  Gradišćanski Hrvati su narodna grupa, ka jur skoro 500 ljet živi u panonskoj regiji. Podiljena na tri zemlje je manjina ipak do danas dostignula obdržavanje i gajenje svoje kulture i svojega jezika. U Austriji živi oko 40.000 Gradišćanskih Hrvatov (Gradišće 25.000, Beč 15.000), u Ugarskoj ca. 15.000 a u Slovačkoj oko 5.000.
  Projekt CROSKAT služi cilju da oživi kooperacije med društvi, organizacija i općin narodne grupe prik granic i implementira durajuće skupne inicijative.
  CROSKAT kani pomoću sredstav od 554.000,- Eurov ostvariti sve skupa 5 djelatnih paketov. Svaki partner u projektu ima glavnu odgovornost za jedan dio, ali ćedu svi partneri skupa pri svi aktivinosti jako usko skupa djelat.