Novosti

  Nova brošira "Hrvati na Hati"

  Zač je ova regija većjezična? 

  Povijest njevoga doseljenja, njev razvitak i informacije o aktualnoj situaciji su teme jedne brošire o „Hrvati na Hati“ – slovački: „Chorvaty na Hati“ i nimški: „Kroaten am Heideboden“. Tim je jedan djelatni paket projekta Croskat gotov.

  560 ljet Devinsko Novo Selo – pogled najzad u četiri sveski

  Cjelodnevno svečevanje se je održalo subotu, 8. oktobra 200. u vezi s 560. jubilejom prvoga spominjanja Devinskoga Novoga Sela u jednoj povelji. U okviru projekta CROSKAT je povjesničar dr. Josef Klačka sastavio opsežnu i jasnu kroniku sela i ju predstavio. U 4 sveski se piše o povijesti sela, njegove osebitosti i doseljenje Hrvatov u ovu regiju.

  CROSKAT dobro napreduje

  Prikgranični projekt CROSKAT u europskom programu za teritorijalnu suradnju, jedna kooperacija hkdc-a, Hrvatskoga kulturnoga društva Devinskoga Novoga Sela, Društva za djelo i kulturu i Kotarske uprave Bratislava- Devinsko Novo Selo dobro napreduje.

  Počvrstiti funkciju mosta

  CROSKAT se zove jedan prikgranični projekt Hrvatov u Gradišću i u Slovačkoj. Informacije o skupni korijeni, čvršćenje prikgraničnih partnerstvov općin i izgradnja inštitucije za naobrazbu odrašćenih u Slovačkoj su glavni cilji projekta, koga pelja Hrvastki kulturni i dokumentarni centar kot leadpartner. Zemlja Gradišće i Europski fond za strukture EFRE podupiraju u okvira programa ETZ (europska teritorijalna suradnja).

  Išćemo stare natpise i naslove!!!

  Jedan djelatni paket projekta CROSKAT se bavi s pismeni dokumenti Gradišćanskih Hrvatov iz stari časov. Grobni kameni, pilji, crikve, kapele, škole, kuće, kuhinje su čuda puti svidoki hrvatskoga naseljenja, pokidob se najde na njih čuda puti i hrvatskih naslovov. Nažalost se gubljaju takovi pismeni spomeniki pri pregrada, pri nadomješćenju kroz nove objekte ili kad nikomu ni svisna važnost tih dokumentov.

  Mi išćemo takov tekste i objekte! Ako je Vam nešto poznato, javite nam se, pošaljite nam sliku ili pišete nam. Mogućnosti za kontakte vidite an koncu ove visti.

  Velika svečanost u Cogrštofu

  „550 ljet Cogrštof“ je bio uzrok velike svečanosti u Cogrštofu. Pred pet i pol stoljeć je se selo prvi put imenovano u jednoj povelji. Sto ljet kasnije su prvi Hrvati bili doseljeni u Cogrštof. Dost velik uzrok da se bliže bavimo poviješću ovoga još i dan danas hrvatskoga sela.

  „560 ljet Devinska Nova Ves“ će se svečevati u oktobru 2011. I ovamo su se doselili Hrvati prilično u isto vrime. Devinska je danas dio grada Bratislave ima ali svoju vlašću kotarsku upravu. Dakle ča je bliže nek ideja da se skupa svečuje?