Išćemo stare natpise i naslove!!!

    Jedan djelatni paket projekta CROSKAT se bavi s pismeni dokumenti Gradišćanskih Hrvatov iz stari časov. Grobni kameni, pilji, crikve, kapele, škole, kuće, kuhinje su čuda puti svidoki hrvatskoga naseljenja, pokidob se najde na njih čuda puti i hrvatskih naslovov. Nažalost se gubljaju takovi pismeni spomeniki pri pregrada, pri nadomješćenju kroz nove objekte ili kad nikomu ni svisna važnost tih dokumentov.

    Mi išćemo takov tekste i objekte! Ako je Vam nešto poznato, javite nam se, pošaljite nam sliku ili pišete nam. Mogućnosti za kontakte vidite an koncu ove visti.

    Ča će biti s timi informacijami? Sve pismeni spomeniki ćedu se fotografirati, potom ćedu je povjesničari komentirati. Sve slike ćedu dojt u jedan opsežan katalog i ćedu se opisati. To znači, da će nastati privi put tako opširna dokumentacija hrvatske javne pismenosti u našoj regiji.

    Najvažniji i najinteresantniji pismeni spomeniki ćedu se sastaviti u jednoj izložbi. Ova će biti u prvom korako putujuća izložba ka će se pokazati u hrvatski seli a onda će ostati kot stalna izložba u jednom mjestu, ko ćedu partneri projekta na koncu odrediti.

    Pošalite prosim na: hkdc@croates.at