Počvrstiti funkciju mosta

  CROSKAT se zove jedan prikgranični projekt Hrvatov u Gradišću i u Slovačkoj. Informacije o skupni korijeni, čvršćenje prikgraničnih partnerstvov općin i izgradnja inštitucije za naobrazbu odrašćenih u Slovačkoj su glavni cilji projekta, koga pelja Hrvastki kulturni i dokumentarni centar kot leadpartner. Zemlja Gradišće i Europski fond za strukture EFRE podupiraju u okvira programa ETZ (europska teritorijalna suradnja).

  Partneri su Hrvatsko kulturno društvo Devonskoga Novoga Sela – jednoga kotara Bratislave -, kotarska uprava ovoga dijela varoša i Djelatna zajednica društav za djelo i kulturu u Željeznu. „Mi kanimo nadalje počvrstiti funkciju hrvatske narodne grupe kot most i početi nove inicijative za prikgraničnu kooperaciju na svi razina,“ veli k tomu Martin Ivančić, koordinator projekta. Narodna grupa Gradišćanskih Hrvatov živi ne samo u Gradišću nego i u Beču, Slovačkoj i Ugarskoj. Jur sada postoju manje kooperaciji med organizacija iz svih tri zemalj.

  Skupna povijest

  Konkretne nakane su izdanje jedne trojezične informativne brošure o Hrvati u regiji Bratislava i u Niuzaljskom kotaru. Cilj je informacija za većinski narod o Hrvati i pokazati kako je došlo do jezične i kulturne šarolikosti u ovoj krajini. Dalje će se pokazati putujuća izložba i opširna dokumentacija o historični pismeni spomenikov s hrvatskimi teksti, ki se do sada još najdu na pilji, grobni kameni, javni zgrada i crikva. Tim se neka dokumentira da Hrvati u ovoj regiji kur živu blizu 500 ljet.

  Općinska partnerstva

  Jako opsežan je djelatni paket, ki će se baviti s partnerstvi općin u graničnoj regiji. Postojuće kooperacije ćedu se popisati i pregledati, nova partnerstva stimulirati i izmjena iskustav u komunalnoj politiki će se intenzivno peljati. To je – po mišljenju inicijatorov projekta – i važno za dvojezičnu upravu u općina.

  Izobrazba za odrašćene

  Po priliki Hrvatske Narodne Visoke Škole u Željeznu neka se stvori i u Slovačkoj takova organizacija za izobrazbu odrašćenih. Pokidob u Slovačkoj ne postoju dvojezične škole je to važan korak za osnovanje mogućnosti za učenje hrvatskoga jezika. U programu ovoga centra za izobrazbu ćedu se nudjati i tečaji za narodnu muziku i za narodne običaje.

  Simpozij

  Kot završetak projekta – ki će durati do početka 2013. ljeta – će se pripraviti simpozij o situaciji i perspektiva narodnih grup u ovoj krajini. Prireditelj ove priredbe će biti kotarska uprava Bratislava-Devinska Nova Ves.

  „Očekujemo si od ovoga projekta da poboljšamo pretpostavke za skupe prikranično djelovanje za jezik i kulturu Gradišćanskih Hrvatov, ali i da se počvrstu vezi med politiku i uprave unutar granične regije, ka sliši prez sumlje regijom s najboljimi mogućnosti razvitka i ekonomske moći u Europskoj Uniji. K tomu kanimo i mi Hrvati doprines svoj dio,“ javu partneri projekta CROSKAT.