CROSKAT dobro napreduje

    Prikgranični projekt CROSKAT u europskom programu za teritorijalnu suradnju, jedna kooperacija hkdc-a, Hrvatskoga kulturnoga društva Devinskoga Novoga Sela, Društva za djelo i kulturu i Kotarske uprave Bratislava- Devinsko Novo Selo dobro napreduje.

    Informativna brošura o doseljenju, povijesti i situaciji Hrvatov u Niuzaljskom kotaru i u Požonskoj regiji je vrijeda gotova, na izdjelanju dokumentacije i popisa prikgraničnih partnerstvov i kooperacijov općin u graničnom području se marljivo djela, a i osnovanje hrvatskoga centra za izobrazbu u Devinskom Novom Selu se jur pripravlja. „S našim projektom smo u planu i imamo jur sada dobre rezultate. Suradnja med partneri funkcionira jako dobro i nas ojača u očekivanju uspješnoga i durajućega projekta“ veli Martin Ivančić, ki kot predsjednik hkdc-a koordinira projekt.

    Devinsko Novo Selo svečuje

    Jedan od tih rezultatov će biti prezentiran subotu, 8. Oktobra u Devinskom Novom Selu. Nakon jubileja da je Devinsko Novo Selo pred 560 ljeti bilo prvi put pismeno upomenuto u jednoj povelji će Kotarski načelnik Milan Jambor svojim timom predstaviti svetačni spis u četiri sveski o povijesti i razvitku sela, ko se je pred prilično 50 ljeti uključilo kot kotar u Bratislavu. Priredba se počinje u 10 uri u kulturnom centru Novoga Sela zis seminarom i svetačnim aktom. Svetačni koncert će bit otpodne.