560 ljet Devinsko Novo Selo – pogled najzad u četiri sveski

    Cjelodnevno svečevanje se je održalo subotu, 8. oktobra 200. u vezi s 560. jubilejom prvoga spominjanja Devinskoga Novoga Sela u jednoj povelji. U okviru projekta CROSKAT je povjesničar dr. Josef Klačka sastavio opsežnu i jasnu kroniku sela i ju predstavio. U 4 sveski se piše o povijesti sela, njegove osebitosti i doseljenje Hrvatov u ovu regiju.

    Pred 250 interesirani slušateljic o slušateljov je autor prezentirao publikaciju u seminari skupa s drugimi stručnjaki. Nazoči su bili i kotarski načelnik Milan Jambor i načelnik Cogrštofa Helmut Zakall. Govorilo i diskutiralo se je opsežno o nestalnoj povijesti Devinskoga Novoga Sela i o posebnosti sela. Svetačni koncert u Devinskoj Crikvi Duha Svetoga pred velikobrojnoj publiki, pri kom je Tamburaška grupa iz Štikaprona doprinesla Hrvatske akcente, je bio dostojan konac svetačnosti.

    „Zlata knjiga – 560 ljet Devonsko Novo Selo“ stoji najprvo na raspolaganje na slovačkom jeziku, na nimškojezičnoj verziji, ka ce se izdati prilično početkom 2012. ljeta, se sada djela.