Nova brošira "Hrvati na Hati"

    Zač je ova regija većjezična? 

    Povijest njevoga doseljenja, njev razvitak i informacije o aktualnoj situaciji su teme jedne brošire o „Hrvati na Hati“ – slovački: „Chorvaty na Hati“ i nimški: „Kroaten am Heideboden“. Tim je jedan djelatni paket projekta Croskat gotov.

    U okviru dana europske prikgranične suradnje su akteri projekta predstavili trojezičnu broširu, u koj se opisuju sve skupa 12 sela u Niuzaljskom kotaru i u Požonskoj regiji, ka imaju još sada znatni udion hrvatskih stanovnikov ili su bila u prošlosti dvojezična. Za svako selo se piše kada su bili doseljeni prvi Hrvati, kako se je razvio broj stanovnikov i udio hrvatskoga jezika. Istotako su popišena prva hrvatska imena ke se zabilježena u pojedini seli.

    „Cilj ovoga dijela projekta i brošire je informacija ljudi o uzroki zač je regija dvo- ili većjezična i zač Hrvati ovde jur stoljeća dugo živu“ veli predsjednik Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra, Martin Ivančić. Ljudi u cijeloj regiji su ve već mobilni i mnogi novi stanivniki se doselu i u dvojezične općine. Oni neka razumu, zač se na priliku u neki općina peljaju čuvarnica i škola dvojezično.

    Publikacije je tiskana u dvi verzija. Postoji jedno nimško-slovačko i jedno hrvatsko izdanje. Brošira stoji u svi općina besplatno i u dost velikom broju na raspolaganje.