Klacka

    560 ljet Devinsko Novo Selo – pogled najzad u četiri sveski

    Cjelodnevno svečevanje se je održalo subotu, 8. oktobra 200. u vezi s 560. jubilejom prvoga spominjanja Devinskoga Novoga Sela u jednoj povelji. U okviru projekta CROSKAT je povjesničar dr. Josef Klačka sastavio opsežnu i jasnu kroniku sela i ju predstavio. U 4 sveski se piše o povijesti sela, njegove osebitosti i doseljenje Hrvatov u ovu regiju.