CROSKAT - Chorváti na Slovensku a v Rakúsku

  Cezhraničný projekt v rámci programu EÚ pre Európsku územnú spoluprácu (ETS).

  Číslo projektu (ATMOS) N00106

  Vítajte na CROSKATe!

  CROats in SlovaKia and AusTria“ je projektom, ktorý realizujú burgenlandskí Chorváti v Rakúsku a na Slovensku.

  Burgenlandskí Chorváti už takmer 500 rokov žijú v regióne Burgenland (cca. 25.000), vo Viedni (cca. 15.000), na Slovensku (cca. 5.000) a v západnom Maďarsku (cca. 15.000). Počas piatich storočí si dokázali zachovať a pestovať svoju kultúru a jazyk. To by malo byť možné aj naďalej, najlepšie prostredníctvom spolupráce v celom panónskom priestore.

  Tento projekt je dôležitým krokom na tejto ceste. Chorvátske kultúrne a dokumentačné centrum v Eisenstadte, Chorvátsky kultúrny spolok v Devínskej Novej Vsi a Pracovné združenie pre prácu a kultúru v Eisenstadte sa chcú zbližovať prostredníctvom úzkej spolupráce a vytvárať lepšie podmienky pre zachovanie chorvátskej menšiny.

  Projekt CROSKAT je podporovaný v rámci programu EÚ ETS (Európska Teritoriálna Spolupráca) Európskou úniou, Rakúskom, Slovenskom a spolkovou krajinou Burgenland.

  CROSKAT pozostáva z piatich pracovných balíkov a stavia najmä na vlastnú silu a úzku spoluprácu. Budujeme základy pre budúcnosť burgenlandských Chorvátov.

  Všetci ste pozvaní spolu s nami posilňovať rozmanitosť nášho spoločného regiónu.