Novinsky

    Hladáme staré nápisy!!!

    Jeden z pracovných balíkov CROSKATu sa zaoberá písomnými dokumentmi burgenlandských Chorvátov zo skorších cias. Náhrobné kamene, stlpové božie muky, kostoly, kaplnky, školy, domy a kuchynské utierky casto svedcia o prítomnosti Chorvátov, pretože sú nositelmi chorvátskych nápisov. Bohužial sa mnoho z týchto starých písomných pamiatok stratí kvôli prestavbe, kvôli vzniku nových objektov alebo pretože nikto nerozpozná ich hodnotu.

    Velká slávnost v Zagersdorfe

    „550 rokov Zagersdorfu“ bolo príležitostou pre velkú slávnost v Zagersdorfe. Prvá listinná zmienka o obci sa datuje spred obdobia pred pät a pol storociami. O necelých sto rokov neskôr sa do Zagersdorfu pristahovali prví Chorváti. To je dostatocný dôvod si posvietit na históriu tejto dodnes chorvátskej obci.

    V októbri 2011 sa bude oslavovat „650 rokov Devínskej Novej Vsi“. Aj tu sa usídlili Chorváti v približne rovnakom case ako v Zagersdorfe. Devínska Nová Ves je dnes mestskou castou Bratislavy, má však vlastnú samosprávu. Co teda bolo samozrejmejšie, než oslavovat spolocne?