Pracovné balíky

  „Hrvati na Hati“

  V regiónoch Neusiedl a Bratislava sa nachádzajú viaceré obce so značným podielom obyvateľov, ktorí majú burgenlandsko-chorvátské korene. Celý región sa vyznačuje hospodárskym rastom a aj obyvateľstvo rastie následkom prisťahovania sa ľudí z iných oblastí. Mnohí z nich nevedia, prečo sa hovorí v týchto obciach aj burgenlandskou chorvátčinou.

  V brožúre sa znázorňuje história obcí a usídlenie sa Chorvátov. Táto brožúra má informovať nových spoluobčanov o tom, ako vznikla tradícia jazykovej rozmanitosti. Popisuje sa vcelku 14 obcí v okrese Neusiedl a v regióne Bratislava. Popísané sú nasledovné obce: Neudorf (Novo selo), Parndorf (Pandrof), Pama (Bijelo selo), Kittsee (Gijeca), Gattendorf (Raušer), Potzneusiedl (Lajtica), Devínska Nová Ves (Devinsko novo selo), Chorvátsky Grob (Hrvatski grob), Čunovo (Čubovo), Jarovce (Jandrof)

  • Dátum vydania: október 2011

  „Písomné pamiatky Chorvátov“ – putovná výstava

  V celom regióne sa nachádzajú stopy a dokumenty burgenlandských Chorvátov z minulých storočí. V rámci pracovného balíka budú účastníci vo všetkých obciach vedeckým spôsobom zbierať, fotografovať a dokumentovať existujúce historické a súčasné chorvátske nápisy na verejných priestranstvách (kostoly, školy, verejné budovy, predmety každodennej potreby, prícestné kaplnky a kríže atď.). Najzaujímavejšie objekty budú verejnosti sprístupnené putovnou výstavou. Za týmto účelom bude vyrobený katalóg, v ktorom bude predstavených a popísaných podľa možnosti čo najviac z nájdených písomných pamiatok. Putovná výstava bude prezentovaná vo všetkých obciach a bude sprevádzaná informačnými aktivitami. Po ukončení projektu bude prebudovaná do trvalej výstavy v jednej z chorvátskych obcí. Pomocou tohto pracovného balíka bude zároveň vyplnená medzera v zachycovaní chorvátskych kultúrnych pamiatok v regióne.

  • Otvorenie putovnej výstavy a vydanie katalógu: marec 2012

  Vzdelávacie centrum pre Chorvátov

  Verejný inštitút pre ďalšie vzdelávanie burgenlandských Chorvátov (Volkshochschule) v Eisenstadte pôsobí už 25 rokov. Kurzy chorvátčiny, prednášky na rozličné témy, kultúrne aktivity a výroba vyučovacích materiálov predstavujú mnohostranný a významný prínos k zachovaniu jazyka. Podľa tohto vzoru sa aj v Devínskej Novej Vsi buduje inštitút pre ďalšie vzdelávanie dospelých, ktorý bude ponúkať v prvom rade kurzy chorvátčiny, ľudových tancov a hrania na tamburici. Vďaka úzkej spolupráci s inštitútom v Eisenstadte sa možno oprieť o rozsiahle skúsenosti. Týmto spôsobom majú byť vytvorené dobré štruktúry pre vzdelávanie dospelých a vylepšená zložitá situácia zachovania jazyka a kultúry burgenlandských Chorvátov na Slovensku.

  • Začiatok kurzu: január 2012

  Platforma pre cezhraničné partnerstvá obcí

  Mnoho problémov obcí sa dá najlepšie vyriešiť úzkou spoluprácou viacerých komún. Dobré príklady cezhraničných spoločných projektov obcí z Burgenlandu a susedných krajín existujú už dnes. Spoločné čističky odpadovej vody, turistické projekty a iné kooperácie ukazujú, že štátne hranice nie sú bariérou pre zmysluplné opatrenia. CROSKAT chce natrvalo založiť platformu pre cezhraničné partnerstvá obcí. Ustanovené partnerstvá budú systematicky zachytené, bude založená partnerská burza a poskytne sa poradenstvo a starostlivosť novým partnerstvám medzí obcami.

  Komunálni politici z Rakúska, Slovenska a Maďarska budú pozývaní na stretnutia a semináre, ktoré sa budú zaoberať komunálno-politickými otázkami a na ktorých budú hľadané spoločné riešenia. Témou bude taktiež viacjazyčnosť, čo poskytne príležitosť spoznať, ako s touto otázkou zaobchádzajú ostatní.

  O obciach Devínska Nová Ves a Zagersdorf, z ktorých každá slávi v roku 2011 jubileum, budú vydávané slávnostné zborníky. V nich budú spomenuté aj otázky osídľovania Chorvátov a ich vývoja. Platforma má trvalo pokračovať vo svojej činnosti aj po ukončení projektu.

  • Začiatok pracovného balíka: Október 2010
  • Prezentácia Zagersdorf: 15. Máj 2011
  • Prezentácia Devínska Nová Ves: Október 2011

  Sympózium „Perspektívy burgenlandských Chorvátov“

  Na záver projektu je plánované medzinárodné sympózium, ktoré sa bude zaoberať situáciou a perspektívami malých etnických skupín, najmä burgenlandských Chorvátov. O týchto témach budú spoločne rokovať vedci, politici a aktivisti etnických skupín. Výsledky budú zverejnené v záverečnej publikácii.

  • Sympózium: Október 2012