Velká slávnost v Zagersdorfe

    „550 rokov Zagersdorfu“ bolo príležitostou pre velkú slávnost v Zagersdorfe. Prvá listinná zmienka o obci sa datuje spred obdobia pred pät a pol storociami. O necelých sto rokov neskôr sa do Zagersdorfu pristahovali prví Chorváti. To je dostatocný dôvod si posvietit na históriu tejto dodnes chorvátskej obci.

    V októbri 2011 sa bude oslavovat „650 rokov Devínskej Novej Vsi“. Aj tu sa usídlili Chorváti v približne rovnakom case ako v Zagersdorfe. Devínska Nová Ves je dnes mestskou castou Bratislavy, má však vlastnú samosprávu. Co teda bolo samozrejmejšie, než oslavovat spolocne?

    CROSKAT sa chopilo týchto dvoch jubileí a tým sleduje dva zámery jedným projektom. Pre obe obce bude vypracovaný slávnostný zborník, ktorý bude zostavený v rámci informacnej brožúry prvého pracovného balíka. Zároven sa bude pripravovat partnerstvo Zagersdorfu a Devínskej Novej Vsi, ktoré majú v budúcnosti užšie spolupracovat, co sa zhoduje s témou pracovného balíka 3 „Obce a dvojjazycnost“.

    Zagersdorfský slávnostný zborník bol prezentovaný 15. mája 2011 v rámci slávnostného podujatia v obci Zagersdorf za prítomnosti starostu Helmuta Zakalla a CROSKAT-teamu. Napriek studenému pocasiu oslavovalo skoro tristo obyvatelov Zagersdorfu. Svojou prítomnostou poctili oslavu významní cestní hostia, na cele s predsedom krajinského snemu Gerhardom Steierom a podpredsedom krajinskej vlády Mgr. Franzom Steindlom. Samozrejme bol prítomný aj starosta Devínskej Novej Vsi Milan Jambor spolu s delegáciou zo svojej obce.

    Slávnostný zborník „Zagersdorf – kniha“ sa priamo na mieste stretol s velkým záujmom a množstvom citatelov.